O krok pokrok

je vzdelávací program eduRomy, ktorý vznikol v úvode prvej vlny pandémie Covid-19, ako vyrovnávacie opatrenie, nakoľko až 70% rómskych žiakov nebolo do dištančného vyučovania vôbec zapojených.

Prostredníctvom programu sprevádzame najchudobnejšie deti na základných školách na ceste k dostupnému a kvalitnému vzdelávaniu formou mentoringu a doučovania.

Vďaka vašej podpore budeme môcť pre deti zapojené do programu zaobstarať nákup učebných pomôcok, hygienickej a potravinovej pomoci a prostredníctvom malých každodenných krokov, dosahovať s deťmi veľké úspechy.

Cieľom programu je, aby deti plynule prechádzali do vyšších ročníkov a následne sa dostali na stredné školy. Boli motivované, docenené, vnímajúce perspektívnejšiu budúcnosť prostredníctvom vzdelania.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Jednorazovo
Mesačne
5€
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.