Ocenenie Lúč z tmy

Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.

Ocenenie Lúč z tmy realizované pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a tiež pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Cieľom ocenenia je objavovať,prezentovať verejnosti a osláviť pozitívne príklady osobností z radov Rómov aj Nerómov a zároveň motivovať laureátov, aby vo svojom úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej ľudskosti vytrvali. Považujeme za dôležité dať im aj takýmto spôsobom najavo, že ich snaha neostáva nepovšimnutá. Je rovnako dôležité, aby sa dozvedeli, že svojou prácou menia tiež náš pohľad na život a na svet a v konečnom dôsledku aj pohľad na nás samotných.

Ocenenie Lúč z tmy tvorí zároveň živú, celoročnú interaktívnu platformu, ktorá chce otvárať vo verejnosti aktuálne témy týkajúce sa súčasného postavenia Rómov na Slovensku a v Európe.

Vaša podpora prispeje na organizáciu každoročne realizovaného  ocenenia Lúč z tmy- “Slávnostného večera lúčov” a podporu ocenených.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.